Ujian 2


Tingkatan Peralihan
Bil
Matapelajaran
Pengubal soalan
Tarikh Serahan
Soalan
Peraturan Pemarkahan
JSI
1
Bahasa Melayu

2
Bahasa Inggeris

3
Amalan Bahasa Melayu

4
Bahasa Cina

5
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

6
Pendidikan Seni Visual
Tingkatan 1
Bil
Matapelajaran
Pengubal soalan
Tarikh Serahan
Soalan
Peraturan Pemarkahan
JSI
1
Bahasa Melayu
2
Bahasa Inggeris
3
Matematik
4
Sains
5
Sejarah
6
Geografi
7
Pendidikan Islam
8
Pendidikan Moral
9
Kemahiran Hidup Bersepadu
10
Bahasa Cina
11
Bahasa Tamil
12
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
13
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
14
Pendidikan Seni Visual


Tingkatan 2
Bil
Matapelajaran
Pengubal soalan
Tarikh Serahan
Soalan
Peraturan Pemarkahan
JSI
1
Bahasa Melayu
2
Matematik
3
Sains
4
Sejarah
5
Geografi
6
Pendidikan Islam
7
Pendidikan Moral
8
Kemahiran Hidup
9
Bersepadu
10
Bahasa Cina
11
Bahasa Tamil
12
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
13
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
14
Pendidikan Seni VisualTingkatan 3
Bil
Matapelajaran
Pengubal soalan
Tarikh Serahan
Soalan
Peraturan Pemarkahan
JSI
1
Bahasa Melayu
2
Matematik
3
Sains
4
Sejarah
5
Geografi
6
Pendidikan Islam
7
Pendidikan Moral
8
Kemahiran Hidup
9
Bersepadu
10
Bahasa Cina
11
Bahasa Tamil
12
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
13
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
14
Pendidikan Seni VisualTingkatan 4
Bil
Matapelajaran
Pengubal soalan
Tarikh Serahan
Soalan
Peraturan Pemarkahan
JSI
1
Bahasa Melayu
2
Bahasa Inggeris
3
Matematik
4
Sains
5
Sejarah
6
Geografi
7
Pendidikan Islam
8
Pendidikan Moral
9
Bahasa Cina
10
Bahasa Tamil
11
Pendidikan Seni Visual
12
Pendidikan Sivik & Kewargenegaraan
13
Pendidikan Jasmani & kesihatan
14
Prinsip Perakaunan
15
Perdagangan
16
ICT
17
Ekonomi Rumahtangga
18
Matematik Tambahan
19
Biologi
20
Kimia
21
Fizik
22
Geografi
23
Kesusasteraan Melayu
24
Tasawwur Islam
25
Ekonomi AsasTingkatan 5Bil
Matapelajaran
Pengubal soalan
Tarikh Serahan
Soalan
Peraturan Pemarkahan
JSI
1
Bahasa Melayu
2
Bahasa Inggeris
3
Matematik
4
Sains
5
Sejarah
6
Geografi
7
Pendidikan Islam
8
Pendidikan Moral
9
Bahasa Cina
10
Bahasa Tamil
11
Pendidikan Seni Visual
12
Pendidikan Sivik & Kewargenegaraan
13
Pendidikan Jasmani & kesihatan
14
Prinsip Perakaunan
15
Perdagangan
16
ICT
17
Ekonomi Rumahtangga
18
Matematik Tambahan
19
Biologi
20
Kimia
21
Fizik
22
Geografi
23
Kesusasteraan Melayu
24
Tasawwur Islam
25
Ekonomi Asas